Bản Đồ Tổng Thể Quy Hoạch Giao Thông Dự Án Cát Lái

Bản Đồ Tổng Thể Quy Hoạch Giao Thông Dự Án Cát Lái

1. Trục giao thông đối ngoại:

– Đường Nguyễn Thị Định (tên cũ Liên Tỉnh lộ 25B) lộ giới 60m (8m+ 16m+ 12m+ 16m+ 8m).
– Đường số 69 lộ giới 60m (8,5m+ 14m+ 15m+ 14m+ 8,5m).

2. Trục giao thông đường chính:

– Đường số 18 (từ đường số 1 – đường số 9): lộ giới 40m (6m+ 10,5m+ 7m+ 10,5m+ 6m).
– Đường số 8, số 9: lộ giới 24m (5m+ 14m+ 5m).
– Đường số 5: lộ giới 22m (4m+ 14m+ 4m).
– Đường số 44 (từ đường số 53 – đường số 69): lộ giới 23m (5m+ 13m+ 5m).
– Đường số 1; 7; 23; đường số 18 (từ đường số 9 – đường số 69); đường số 44 (từ đường số 22 – đường số 53): lộ giới 20m (4m+ 12m+ 4m).
– Đường số 4; 21: lộ giới 14m (3m+ 8m+ 3m).

3. Các đường giao thông nội bộ khu ở: lộ giới 12m (3m+ 6m+ 3m).

4. Đường số 56 và đường số 58: dọc theo hành lang đường ống dẫn khí có lộ giới 11,5m [3m (vỉa hè phía dân cư)+ 7m+ 1,5m (vỉa hè phía đường ống dẫn khí)].

5. Vạt góc giao lộ: đối với 2 đường có lộ giới ≥ 12m, có góc cắt 80-110° là 5mx5m.

Lưu ý: Hành lang bảo vệ bờ rạch Bà Cua và rạch Nghi tối thiểu 20m mỗi bên theo Quyết định 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter