Quyết Định 1/500 Khu Dân Cư Cát Lái Invesco Quận 2

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cát Lái diện tích 152,92ha, phường Cát Lái, quận 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh (Invesco) làm chủ đầu tư (Quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông).

Theo đó, Phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Cát Lái quy mô 152,92ha, phường Cát Lái, quận 2 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:

– Khu vực quy hoạch thuộc phường Cát Lái, quận 2.
– Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Bắc – Đông Bắc: Giáp rạch Bà Cua.
+ Phía Đông – Đông Nam: Giáp cụm IV khu công nghiệp Cát Lái.
+ Phía Tây Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu chỉnh trang dọc đường Nguyễn Thị Định.
+ Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư Cát Lái do Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư.

– Diện tích khu vực quy hoạch: 1.529.211,2m², xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 15/2006/ĐĐĐC-SV ngày 09 tháng 10 năm 2006 do Công ty TNHH Sóng Vàng lập.

Ghi chú: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về pháp lý ranh đất của dự án.

2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch đô thị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh (Invesco).

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch đô thị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam (SLCC).

4. Danh mục hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị:

– Công văn số 84/TT.INVESCO  ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh (Invesco) đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Cát Lái diện tích 152,92ha, phường Cát Lái, quận 2.
– Các văn bản pháp lý liên quan;
– Thuyết minh tổng hợp (đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3);
– Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000;
+ Bản đồ hiện trạng vị trí, tỉ lệ 1/500;
+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;
+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;
+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;
+ Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị, tỷ lệ 1/500;
+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất của khu vực quy hoạch:

Xây dựng mới Khu dân cư Cát Lái trên địa bàn quận 2 văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.